שפות

Guillem Anglada-Escudé

שפה:
הגייה
Guillem Anglada-Escudé
Guillem Anglada-Escudé
איותGuillem Anglada-Escudé
הגייה[Guillem Anglada-Escudé]
@GuillemAnglada
הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.