כל יום מחדש

תוכנית טלוויזיה
אנגלית

One Day at a Time

One Day at a Time
איותOne Day at a Time
הגייה[One Day at a Time]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.