אלכסנדריה אוקסיו-קורטז

אנגלית

Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez
איותAlexandria Ocasio-Cortez
הגייה[Alexandria Ocasio-Cortez]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.