צרפתית

שפה אנושית
אנגלית

French language

French language
איותFrench language
הגייה[French language]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.