ספרדית

שפה אנושית
אנגלית

Spanish Language

Spanish Language
איותSpanish Language
הגייה[Spanish Language]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.