הולנדית

שפה אנושית
עברית

הולנדית

הולנדית
איותהולנדית
הגייה[הולנדית]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.