מרגרתה וסטאגר

פוליטיקאית
סינית

瑪格瑞特·維斯塔格

瑪格瑞特·維斯塔格
איות瑪格瑞特·維斯塔格
הגייה[瑪格瑞特·維斯塔格]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.