מרגרתה וסטאגר

פוליטיקאית
סינית

瑪格瑞特·維斯塔格

瑪格瑞特·維斯塔格
איות瑪格瑞特·維斯塔格
הגייה[瑪格瑞特·維斯塔格]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.