טרזן: הבושה של ג'יין

סרט משנת 1995
סינית

人猿泰山H版

人猿泰山H版
איות人猿泰山H版
הגייה[人猿泰山H版]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

הגייה של השם שלך
להקליט את ההגייה של השם שלך.